Geheelonthouding

Eens was je bloedverwant in mijn bestaan.

Fier, in groen gehuld, stond je voor de ander

als dekmantel van mijn zwakte.

– Getekend levenscontract –

Nu gaapt de ander in afwezigheid en sta jij

nog altijd tussen je soort. Eendimensionaal

gebruik ik je om aanslag weg te poetsen.

En op de vuilnisbelt van scheiding schurk ik

tegen je aan, de ouder wordende toekomstige

tijd tegemoet.

 

Nicolle Poort